Aurora -tietokanta

Aurora Print

Apurahat

Rahoitushaun nimi:

Apurahat

Rahoittaja:

Lapsi ja Luonto Säätiö

Rahoittajan kotisivut:

www.lapsijaluonto.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:

Hakualat:

Näytä
 • Luonnontieteet
 • Biotieteet
 • Ympäristön tutkimus
 • Lääke- ja terveystieteet
 • Biolääketiede
 • Hoitotiede
 • Kliiniset lääketieteet
 • Terveystieteet
 • Taide
 • Kirjallisuus
 • Kulttuuri- ja kansalaistoiminta
 • Kulttuuritoiminta
 • Muu järjestö- ja kansalaistoiminta
 • Sosiaalipalvelut

Biolääketiede, Biotieteet, Hoitotiede, Kirjallisuus, Kliiniset lääketieteet, Kulttuuritoiminta, Muu järjestö- ja kansalaistoiminta, Sosiaalipalvelut, Terveystieteet, Ympäristön tutkimus

Erityisehdot

Lapsi ja Luonto Säätiön toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on tukea luonnonmukaisin keinoin tapahtuvaa toimintaa, joka edistää ihmisten ja ympäristön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin käsite pohjautuu käsitykseen, jonka mukaan ihminen on fyysisen, emotionaalisen, henkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden muodostama kokonaisuus, jonka kaikki osa-alueet ovat vaikutusyhteydessä toisiinsa sekä ympäristöön.

Vuoden 2018 apurahat julistetaan haettavaksi seuraaviin säätiön tarkoitusta edistäviin hankkeisiin:

1) Tieteelliseen tutkimukseen kokonaisvaltaisten ja luonnonmukaisten menetelmien vaikuttavuudesta ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin.

2) Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävien uudenlaisten toimintamallien kehittämiseen ja käytännön toteuttamiseen.

Hakumenettely

Hakuohjeet osoitteessa: http://www.lapsijaluonto.fi/ohjeet-avustusten-hakemiseen.

Yhteystiedot

Säätiön asiamies Marika Väliaho, s-posti: info(at)lapsijaluonto.fi