Aurora -tietokanta

Aurora Print

Koulutustuki

Rahoitushaun nimi:

Koulutustuki

Rahoittaja:

AVEK (Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus)

Rahoittajan kotisivut:

www.kopiosto.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Ei ilmoitettu

Hakuajan päättymispäivämäärä:

Hakualat:

Näytä
  • Taide
  • Mediataide
  • Valokuva- ja elokuvataide
  • Kulttuuri- ja kansalaistoiminta
  • Kulttuuritoiminta

Kulttuuritoiminta, Mediataide, Valokuva- ja elokuvataide

Erityisehdot

AVEK tukee av-alan tekijöiden jatko- ja täydennyskoulutusta myöntämällä sekä henkilökohtaisia apurahoja että tukea alan koulutustilaisuuksien järjestämiseen:

1) Koulutusapurahat: AVEK myöntää henkilökohtaisia koulutusapu­rahoja audiovisuaalisella alalla taiteel­lisissa, journalistisissa, taiteellis-teknisissä tai tuotannollisissa tehtävissä toimivien henkilökohtaiseen jatko- ja täydennyskoulutukseen.

2) Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti tekijöiden jat­kotutkimushankkeiden sekä kirjallisten teosten tukemiseen. Tukea voidaan myöntää myös audiovi­suaalisen alan koulutuksen ja ammattilaisten käyttöön tarkoitetun koulutusmateriaalin tuot­tamiseen.

3) Kurssituki on tarkoitettu eri tekijä- ja ammatti­ryhmille suunnattujen kurssien ja muiden kou­lutustilaisuuksien järjestämiseen. Niillä täyden­netään alan oppilaitosten tarjoamaa koulu­tusta.

Hakumenettely

Tuesta päättää AVEKin koulutusjaosto, jonka seuraava kokous on 28.2.2018. Hakemuksen tulee olla AVEKissa ennen koulutuksen alkua ja viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutusjaoksen kokousta. Lisätietoja WWW -sivuilta: http://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/koulutustuki/fi_FI/koulutustuki/.

Yhteystiedot

AVEKin toimisto, puh. (09) 4315 2350