Aurora -tietokanta

Aurora Print

Apuraha

Rahoitushaun nimi:

Apuraha

Rahoittaja:

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö

Rahoittajan kotisivut:

www.luonnonsuojelunsaatio.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:

Hakualat:

Näytä
 • Yhteiskunta-, talous- ja käyttäyt...
 • Kasvatustieteet
 • Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
 • Maa- ja metsätaloustieteet
 • Maatalous ja metsätieteet
 • Luonnontieteet
 • Biotieteet
 • Geotieteet
 • Kemia
 • Maantiede
 • Ympäristön tutkimus
 • Taide
 • Kirjallisuus
 • Kuvataide
 • Lastenkulttuuri
 • Kulttuuri- ja kansalaistoiminta
 • Muu järjestö- ja kansalaistoiminta

Biotieteet, Geotieteet, Kasvatustieteet, Kemia, Kirjallisuus, Kuvataide, Lastenkulttuuri, Maantiede, Maatalous ja metsätieteet, Muu järjestö- ja kansalaistoiminta, Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, Ympäristön tutkimus

Erityisehdot

Säätiön käyttövaroista jaetaan apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan. Erityisrahastoista jaetaan apurahoja seuraavasti: Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaetaan apurahoja Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsittelevään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen. Itämeri-rahastosta jaetaan yksi puolen vuoden työskentelyapuraha väitöskirjatyöhön (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha) ja pienempiä apurahoja Itämeren valuma-alueen ekosysteemien suojeluun liittyvään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen Itämeri-yhteistyöhön.

Hakumenettely

Hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, johon tulee liittää tutkimus- tai työsuunnitelma, ansioluettelo tai vapaamuotoinen kuvaus aikaisemmasta toiminnasta sekä selvitys muista haettavista apurahoista. Hakulomake ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät säätiön www-sivuilta hakuajan alkaessa. Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset toimitetaan Suomen Luonnonsuojelun Säätiön asiamiehelle, Itälahdenkatu 22 b A, 00210 Helsinki, viimeistään perjantaina 16.3.2018 klo 16.15 (postileiman päiväys riittää). Hakemuksia ei voi lähettää faksilla tai sähköpostilla.

Yhteystiedot

Asiamies Tarja Ketola, puh. 040 527 5212, s-posti: tarja.ketola(at)sll.fi ja www-sivut: http://www.luonnonsuojelunsaatio.fi.