Aurora -tietokanta

Aurora Print

Apurahat

Rahoitushaun nimi:

Apurahat

Rahoittaja:

Suomen Säveltaiteen Tukisäätiö

Rahoittajan kotisivut:

www.suomensaveltaiteentukisaatio.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:

Hakualat:

Näytä
  • Humanistiset tieteet ja teologia
  • Taiteiden tutkimus
  • Yhteiskunta-, talous- ja käyttäyt...
  • Kasvatustieteet
  • Taide
  • Säveltaide

Kasvatustieteet, Säveltaide, Taiteiden tutkimus

Erityisehdot

Suomen Säveltaiteen Tukisäätiön tarkoituksena on Suomen säveltaiteen tukeminen ja edistäminen. Tänä vuonna apurahoja myönnetään sävellyspedagogiikan kehittämiseen kokoamalla yhteen olemassaolevaa, aiempien kehityshankkeiden kerryttämää osaamista ja tietämystä.

Apuraha jaetaan kokonaan tai pääosin työskentelyapurahoina henkilö(i)lle, mutta hakijana ja projektin koordinaattorina voi olla henkilön tai työryhmän lisäksi myös yhteisö.

Apurahojen kokonaismäärä on enintään 10 000 euroa.

Hakumenettely

Apurahaa haetaan sähköisesti säätiön internet-sivuilla olevalla lomakkeella.

Hakuohjeet ja lisätiedot: http://suomensaveltaiteentukisaatio.fi

Yhteystiedot

Jussi Rauvola, puh: 040 774 1846, s-posti: jussi.rauvola(at)kipinaproductions.fi