Aurora -tietokanta

Aurora Print

Apurahat Pro Gradu -tutkielmiin

Rahoitushaun nimi:

Apurahat Pro Gradu -tutkielmiin

Rahoittaja:

Turun kaupunki

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:

Hakualat:

Näytä
 • Humanistiset tieteet ja teologia
 • Historiatieteet ja arkeologia
 • Kulttuurien tutkimus
 • Taiteiden tutkimus
 • Yhteiskunta-, talous- ja käyttäyt...
 • Kansantaloustiede
 • Kasvatustieteet
 • Liiketaloustiede
 • Media- ja viestintätieteet
 • Oikeustiede
 • Sosiaalitieteet
 • Valtio-oppi, hallintotiede
 • Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
 • Luonnontieteet
 • Maantiede
 • Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
 • Ympäristön tutkimus
 • Tekniikka
 • Arkkitehtuuri
 • Lääke- ja terveystieteet
 • Kansanterveystiede

Arkkitehtuuri, Historiatieteet ja arkeologia, Kansantaloustiede, Kansanterveystiede, Kasvatustieteet, Kulttuurien tutkimus, Liiketaloustiede, Maantiede, Media- ja viestintätieteet, Oikeustiede, Sosiaalitieteet, Taiteiden tutkimus, Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet, Valtio-oppi, hallintotiede, Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, Ympäristön tutkimus

Erityisehdot

Turun kaupungin apurahat Turun kaupunkitutkimusohjelmaa toteuttavien Pro Gradu-töiden kirjoittamiseen Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa. Apurahaa anotaan syksyllä suunnitelmalla, mutta se maksetaan vasta seuraavan vuoden puolella, valmistunutta työtä vastaan. Kilpailussa jaetaan enintään 10 apurahaa (á 2000 EUR). Lisätietoja: http://www.turku.fi/turku-tieto/kaupunkitutkimus/turun-kaupungin-apurahat-pro-gradu-tutkielmiin

Åbo stads stipendier för Pro Gradu-avhandlingar som förverkligar Åbo stads program för stadsforskning vid Åbo Universitet eller Åbo Akademi. Ansökan innehållande en plan görs på hösten, men stipendiet betalas ut först följande år mot en färdig avhandling. Högst 10 stipendier (á 2000 EUR) utdelas i tävlingen.

Mer information: http://www.turku.fi/sv/information-om-abo/stadsforskning/abo-stads-stipendier-pro-gradu-avhandlingar

The City of Turku’s grants for writing Master’s Thesis in urban research at University of Turku or Åbo Akademi University. The grant is applied in autumn with a research plan, when the work is ongoing. The grant will be paid next year only against a ready-made Master’s Thesis. Maximum 10 grants (á 2000 EUR) will be allocated altogether. Further information: http://www.turku.fi/en/turku-info/urban-research/grants-masters-thesis-urban-research

Hakumenettely

Apurahaa haetaan täyttämällä sähköinen lomake Kuntarekryssä https://www.kuntarekrytointi.fi/recruitment/#/job/154582?lang=fi_FI&portal=internetfi&ref=1j64m25c1amxo.

Stipendiet kan ansökas genom att fylla i en elektronisk blankett på www-adressen https://www.kuntarekrytointi.fi/recruitment/#/job/154582?lang=sv_SE&portal=internetse&ref=2co0d5ubhot6.

The application including attachments shall be sent electronically to the City of Turku registration office, turun.kaupunki(at)turku.fi, entitled Turku Master’s Thesis Grant.

Yhteystiedot

Tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila, s-posti: sampo.ruoppila(at)turku.fi

Forskningsdirektör Sampo Ruoppila, e-post: sampo.ruoppila(at)turku.fi

Research Director Sampo Ruoppila, e-mail: sampo.ruoppila(at)turku.fi