Aurora -tietokanta

Aurora Print

Apurahat

Rahoitushaun nimi:

Apurahat

Rahoittaja:

Vatsatautien tutkimussäätiö

Rahoittajan kotisivut:

www.vtts.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:

Hakualat:

Näytä
 • Lääke- ja terveystieteet
 • Biolääketiede
 • Farmasia
 • Hoitotiede
 • Kansanterveystiede
 • Kliiniset lääketieteet
 • Liikuntatiede
 • Lääketieteen bioteknologia
 • Neurotieteet
 • Oikeuslääketiede
 • Terveystieteet

Biolääketiede, Farmasia, Hoitotiede, Kansanterveystiede, Kliiniset lääketieteet, Liikuntatiede, Lääketieteen bioteknologia, Neurotieteet, Oikeuslääketiede, Terveystieteet

Erityisehdot

Apurahoja jaetaan ensisijaisesti Suomessa tehtävään, kliiniseen tai soveltavaan gastroenterologiseen tutkimukseen. Apuraha on tarkoitettu pääsääntöisesti henkilökohtaiseksi apurahaksi 12 kuukauden sisällä tapahtuvan palkattoman virkavapauden ajaksi. Jaettavana on varttuneen tutkijan apurahat 1-3 kpl arvoltaan 10.000-30.000 EUR sekä 3-6 väitöskirjatyöhön tukemiseen tarkoitettua apurahaa. Varttuneen tutkijan apurahat on ensisijaisesti suunnattu tohtorintutkinnon jälkeisen tutkimustyön tukemiseen. Osa apurahahakemuksista ohjataan edelleen Mary ja Georg C Ehrnroothin säätiölle.

Hakumenettely

Tutkimussuunnitelmassa tulee olla selkeästi kuvattu tutkimuksen tavoitteet, metodit, aikataulu (väitöskirjatyön tekijöillä osatöiden aikataulu ja arvioitu väitösajankohta), sekä tulosten odotettu vaikuttavuus ja sovellettavuus. Hakemuksesta on käytävä ilmi, onko hankkeella eettisen toimikunnan hyväksyntä.

Hakemus tulee toimittaa pdf-muodossa ma 11.12.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen marketta.kaunisto(at)duodecim.fi. Hakijan tulee pyytää kuittaus, että lähetys on mennyt perille. Lisätietoja: https://www.vtts.fi/.

Yhteystiedot

marketta.kaunisto(at)duodecim.fi