Aurora -tietokanta

Aurora Print

Kalevi Kuitusen säätiön apurahahaku

Rahoitushaun nimi:

Kalevi Kuitusen säätiön apurahahaku

Rahoittaja:

Kalevi Kuitusen säätiö sr

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:

Hakualat:

Näytä
 • Humanistiset tieteet ja teologia
 • Filosofia
 • Historiatieteet ja arkeologia
 • Kielitieteet
 • Kulttuurien tutkimus
 • Taiteiden tutkimus
 • Teologia
 • Yhteiskunta-, talous- ja käyttäyt...
 • Sosiaalitieteet
 • Valtio-oppi, hallintotiede
 • Luonnontieteet
 • Maantiede
 • Taide
 • Kirjallisuus
 • Kuvataide
 • Lastenkulttuuri
 • Sarjakuva
 • Taidekritiikki
 • Kulttuuri- ja kansalaistoiminta
 • Kulttuuritoiminta
 • Muu järjestö- ja kansalaistoiminta
 • Sivistystyö

Filosofia, Historiatieteet ja arkeologia, Kielitieteet, Kirjallisuus, Kulttuurien tutkimus, Kulttuuritoiminta, Kuvataide, Lastenkulttuuri, Maantiede, Muu järjestö- ja kansalaistoiminta, Sarjakuva, Sivistystyö, Sosiaalitieteet, Taidekritiikki, Taiteiden tutkimus, Teologia, Valtio-oppi, hallintotiede

Erityisehdot

Kalevi Kuitusen säätiö edistää kirjan ja kirjataiteen kehityksen tuntemusta ja tutkimusta sekä kiinnostusta bibliofiliaan. Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja henkilöille, jotka harjoittavat tutkimusta säätiön tarkoitusta tukevilla aloilla.

Apuraha voidaan myöntää yhdelle tai useammalle henkilölle.

Hakumenettely

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma, ansioluettelo sekä selvitys hankkeen muusta rahoituksesta. Mahdollisia suosittelijoita pyydetään lähettämään suosituksensa suoraan säätiölle.

Hakemus on postitettava viimeistään 15.11.2017 osoitteella: Kalevi Kuitusen säätiö, c/o Cecil Hagelstam, Fredrikinkatu 35, 00120 Helsinki.

Yhteystiedot

Tarvittaessa lisätietoja antaa säätiön puheenjohtaja Cecil Hagelstam, puh. 0400-405547, s-posti: hagelstam(at)gmail.com, Kalevi Kuitusen säätiö, c/o Cecil Hagelstam, Fredrikinkatu 35, 00120 Helsinki