Aurora -tietokanta

Aurora Print

Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt - Understöd

Rahoitushaun nimi:

Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt - Understöd

Rahoittaja:

Aktiastiftelserna | Sparbanksstiftelserna

Rahoittajan kotisivut:

www.sparbanksstiftelserna.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Ei ilmoitettu

Hakuajan päättymispäivämäärä:

Hakualat:

Näytä
  • Yhteiskunta-, talous- ja käyttäyt...
  • Kansantaloustiede
  • Liiketaloustiede
  • Kulttuuri- ja kansalaistoiminta
  • Kulttuuritoiminta
  • Liikunta ja urheilu
  • Muu järjestö- ja kansalaistoiminta
  • Muu tukialue
  • Muu tukialue

Kansantaloustiede, Kulttuuritoiminta, Liiketaloustiede, Liikunta ja urheilu, Muu järjestö- ja kansalaistoiminta, Muu tukialue

Erityisehdot

Sparbanksstiftelsens i Kyrkslätt ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner på orten genom att ekonomiskt stöda arbete och forskning kring dessa. Bidrag beviljas inte för redan genomförda projekt, facklig eller partipolitisk verksamhet, ordinarie verksamhet inom dagvårds-och skolinstitutioner (klassresor och lägerskolor) och studier (studiestöd). Enskilda personer kan få bidrag högst vartannat år.

Hakumenettely

Ansökningar om projektbidrag tas emot under tidig höst, till den 15.10. respektive år. Ansökan görs på den elektroniska blanketten på adressen: https://apurahat.fi/akthaku/UserLogin.aspx?ryhma=kirkkonummi&kieli=ruotsi och den ifyllda ansökningsblanketten skickas dessutom i pappersform undertecknad till stiftelsens ombudsman inom utsatt ansökningstid. Mer information: http://kyrkslatt.sparbanksstiftelserna.fi/sv/.

Yhteystiedot

Ombudsman och verksamhetsledare för Wohls Gård Håkan Näsman, Wohls Gård, Volsvägen 605B, 02400 Kyrkslätt, tel: 050-3589582, e-post: hakan.nasman(at)wohlsgard.fi