Aurora -tietokanta

Aurora Print

Apuraha

Rahoitushaun nimi:

Apuraha

Rahoittaja:

Vuorineuvos V.A. Kotilaisen Säätiö

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Ei ilmoitettu

Hakuajan päättymispäivämäärä:

Hakualat:

Näytä
 • Yhteiskunta-, talous- ja käyttäyt...
 • Kansantaloustiede
 • Kasvatustieteet
 • Liiketaloustiede
 • Logopedia
 • Media- ja viestintätieteet
 • Oikeustiede
 • Psykologia
 • Sosiaalitieteet
 • Valtio-oppi, hallintotiede
 • Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
 • Maa- ja metsätaloustieteet
 • Elintarviketieteet
 • Eläinlääketiede
 • Kotieläintiede, maitotaloustiede
 • Maatalouden bioteknologia
 • Maatalous ja metsätieteet
 • Tekniikka
 • Arkkitehtuuri
 • Kone- ja valmistustekniikka
 • Lääketieteellinen tekniikka
 • Materiaalitekniikka
 • Nanoteknologia
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka
 • Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka
 • Teollinen bioteknologia
 • Ympäristön bioteknologia
 • Ympäristötekniikka

Arkkitehtuuri, Elintarviketieteet, Eläinlääketiede, Kansantaloustiede, Kasvatustieteet, Kone- ja valmistustekniikka, Kotieläintiede, maitotaloustiede, Liiketaloustiede, Logopedia, Lääketieteellinen tekniikka, Maatalouden bioteknologia, Maatalous ja metsätieteet, Materiaalitekniikka, Media- ja viestintätieteet, Nanoteknologia, Oikeustiede, Psykologia, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Sosiaalitieteet, Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka, Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka, Teollinen bioteknologia, Valtio-oppi, hallintotiede, Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, Ympäristön bioteknologia, Ympäristötekniikka

Erityisehdot

Apurahat on tarkoitettu sellaisten vähävaraisiksi todettujen opiskelijoiden haettavaksi, joiden vanhemmat ovat olleet Enso-Gutzeit Oy:n, Veitsiluoto Oy:n ja Enso Oyj:n tai niiden tytäryhtiöiden palveluksessa taikka ovat tai ovat olleet Stora Enso Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden suomalaisten yksiköiden palveluksessa, opintojen tai erikoistutkimusten jatkamiseksi joko kotimaan tai ulkomaan yliopistossa tai tiedekorkeakouluissa kaupan, teollisuuden, metsäteollisuuden tai muun käytännöllisen elämän alalta. Apurahaa ei sääntöjen mukaan voida myöntää opiskeluun ammattikorkeakouluissa.

Hakumenettely

Vapaamuotoinen hakemus, johon tulee ehdottomasti liittää selvitykset tähän mennessä suoritetuista opinnoista (esim. jäljennökset koulutodistuksista, korkeakoulun opintokirjoista tms.), selvitys varallisuudesta (esim. kopio verotodistuksesta), selvitys vanhempien työsuhteesta Enso-Gutzeit Oy:hyn, Veitsiluoto Oy:hyn, Enso Oyj:hin tai sen tytäryhtiöihin tai Stora Enso Oyj:n tai sen tytäryhtiön suomalaiseen yksikköön. Hakemuksiin pyydetään lisäämään myös hakijan pankkitili IBAN-muodossa ja pankin swift-koodi mahdollisesti myönnettävän apurahan maksua varten. Hakemukset liitteineen tulee lähettää osoitteella: Vuorineuvos V.A. Kotilaisen Säätiö, c/o Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki tai sähköpostilla: satu.kankuri(at)storaenso.com.

Yhteystiedot

s-posti: satu.kankuri(at)storaenso.com, puh. 020 461 31.