Aurora -tietokanta

Aurora Print

Apurahat ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen tutkimukseen sekä tutkimustiedon viestintään ja jalkauttamiseen

Rahoitushaun nimi:

Apurahat ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen tutkimukseen sekä tutkimustiedon viestintään ja jalkauttamiseen

Rahoittaja:

Maj ja Tor Nesslingin Säätiö

Rahoittajan kotisivut:

www.nessling.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:

Hakualat:

Näytä
 • Humanistiset tieteet ja teologia
 • Filosofia
 • Historiatieteet ja arkeologia
 • Kulttuurien tutkimus
 • Yhteiskunta-, talous- ja käyttäyt...
 • Kansantaloustiede
 • Kasvatustieteet
 • Liiketaloustiede
 • Media- ja viestintätieteet
 • Oikeustiede
 • Psykologia
 • Sosiaalitieteet
 • Valtio-oppi, hallintotiede
 • Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
 • Maa- ja metsätaloustieteet
 • Elintarviketieteet
 • Maatalous ja metsätieteet
 • Luonnontieteet
 • Ympäristön tutkimus
 • Tekniikka
 • Arkkitehtuuri
 • Kone- ja valmistustekniikka
 • Materiaalitekniikka
 • Nanoteknologia
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka
 • Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka
 • Ympäristön bioteknologia
 • Ympäristötekniikka

Arkkitehtuuri, Elintarviketieteet, Filosofia, Historiatieteet ja arkeologia, Kansantaloustiede, Kasvatustieteet, Kone- ja valmistustekniikka, Kulttuurien tutkimus, Liiketaloustiede, Maatalous ja metsätieteet, Materiaalitekniikka, Media- ja viestintätieteet, Nanoteknologia, Oikeustiede, Psykologia, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Sosiaalitieteet, Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka, Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka, Valtio-oppi, hallintotiede, Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, Ympäristön bioteknologia, Ympäristön tutkimus, Ympäristötekniikka

Erityisehdot

Säätiö tukee laajasti ympäristönsuojeluun liittyvää ratkaisuhakuista tieteellistä tutkimusta sekä tutkimustiedon päätymistä yhteiskuntaan ja päätöksenteon tueksi. Säätiö painottaa hankkeiden ratkaisuhakuisuutta, yhteiskunnallista relevanssia ja yhteistyötä eri tahojen kesken. Tutkimusapurahoja myönnetään väitöskirja- ja erityisesti post doc-tutkimukseen. Apurahoja tieteellisen tiedon viestintään ja jalkauttamiseen voivat hakea yksityishenkilöt, organisaatiot ja yhteisöt.

Hakumenettely

Säätiön apurahoja haetaan sähköisen E-Nessi- järjestelmän kautta. Apurahan kriteerit ja hakuohjeet löytyvät säätiön WWW-sivuilta: http://www.nessling.fi.

Yhteystiedot

Puh. (09) 4342 550, s-posti: toimisto(at)nessling.fi