Aurora -tietokanta

Aurora Print

Koneen Säätiön vuosittain haettavat apurahat

Rahoitushaun nimi:

Koneen Säätiön vuosittain haettavat apurahat

Rahoittaja:

Koneen Säätiö

Rahoittajan kotisivut:

www.koneensaatio.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:

Hakualat:

Näytä
 • Humanistiset tieteet ja teologia
 • Filosofia
 • Historiatieteet ja arkeologia
 • Kielitieteet
 • Kulttuurien tutkimus
 • Taiteiden tutkimus
 • Yhteiskunta-, talous- ja käyttäyt...
 • Kansantaloustiede
 • Sosiaalitieteet
 • Valtio-oppi, hallintotiede
 • Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
 • Luonnontieteet
 • Ympäristön tutkimus
 • Taide
 • Kirjallisuus
 • Kuvataide
 • Lastenkulttuuri
 • Mediataide
 • Muotoilu
 • Näyttämötaiteet (tanssi, teatteri)
 • Rakennustaide
 • Sarjakuva
 • Sirkustaide
 • Säveltaide
 • Taidekritiikki
 • Taideteollisuus ja käsityö
 • Valokuva- ja elokuvataide
 • Kulttuuri- ja kansalaistoiminta
 • Kulttuuritoiminta

Filosofia, Historiatieteet ja arkeologia, Kansantaloustiede, Kielitieteet, Kirjallisuus, Kulttuurien tutkimus, Kulttuuritoiminta, Kuvataide, Lastenkulttuuri, Mediataide, Muotoilu, Näyttämötaiteet (tanssi, teatteri), Rakennustaide, Sarjakuva, Sirkustaide, Sosiaalitieteet, Säveltaide, Taidekritiikki, Taideteollisuus ja käsityö, Taiteiden tutkimus, Valokuva- ja elokuvataide, Valtio-oppi, hallintotiede, Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, Ympäristön tutkimus

Erityisehdot

Koneen Säätiön tavoitteena on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Painotamme uutta luovia, uudenlaisia yhdistelmiä sisältäviä ja marginaalejakin hankkeita. Monialaisuus ja alojen välisten rajojen ylittäminen ovat meille tärkeitä.

Apurahaa voi hakea:

1) tieteelliseen ja/tai taiteelliseen työskentelyyn

2) tieteellisen ja/tai taiteellisen työn edistämiseen (esimerkiksi alaa kehittävä hanke)

3) tieteelliseen tutkimukseen ja/tai taiteellisen työhön pohjautuvaan työhön (esimerkiksi tieteen ja taiteen saattaminen erilaisille yleisöille)

4) apurahoja voidaan myöntää myös muuhun kulttuurityöhön.

Tuettava tutkimus voi olla humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä tai ympäristöntutkimusta tai monialaista tutkimusta. Kannustamme myös monialaisiin tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin.

Vuosittaisen apurahahaun yhteydessä järjestetään myös kaksi teemahakua. Naapuridialogit-teemahaussa (http://www.koneensaatio.fi/naapuridialogit/) kysytään miten naapurit kommunikoivat ja pyrkivät dialogiin huolimatta vaikkapa kielellisistä, kulttuurisista, taloudellisista tai uskonnollisista eroista. Ekologiset kompensaatiot yhteiskunnassa ja kulttuurissa -teemahaun (http://www.koneensaatio.fi/ekologiset-kompensaatiot-yhteiskunnassa-kulttuurissa/) tavoitteena on pureutua ekologisiin kompensaatioihin useamman tieteenalan ja taiteen yhteistyöllä.

Hakumenettely

Apurahaa haetaan Koneen Säätiön hakemusten verkkopalvelussa: https://hakemukset.fi/konhaku/UserLogin.aspx. Hakemus on lähetettävä 15.9.2017 klo 16 (Suomen aikaa) mennessä. Tarkempia ohjeita hakemisesta löytyy osoitteesta: http://www.koneensaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle/.

Yhteystiedot

Koneen Säätiö, Tehtaankatu 21 B 49, 00150 Helsinki, puh. (09) 260 0617, s-posti: koneensaatio(at)koneensaatio.fi