Aurora -tietokanta

Aurora Print

Stipendejä vastuullisen sijoittamisen tutkimukseen

Rahoitushaun nimi:

Stipendejä vastuullisen sijoittamisen tutkimukseen

Rahoittaja:

Finsif - Finland’s Sustainable Investment Forum ry

Rahoittajan kotisivut:

www.finsif.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:

Hakualat:

Näytä
  • Yhteiskunta-, talous- ja käyttäyt...
  • Kansantaloustiede
  • Liiketaloustiede

Kansantaloustiede, Liiketaloustiede

Erityisehdot

Finsif ry jakaa stipendejä vastuullisesta sijoittamisesta kiinnostuneille opiskelijoille ja tutkijoille. Stipendien jaon tarkoituksena on vastuullisen sijoittamisen tutkimuksen kannustaminen. Stipendejä jaetaan yhteensä enintään 8.000 euroa vuoden 2016 aikana valmistuneiden tai käynnissä olevien vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisten tutkielmien rahoittamiseen. Stipendien suuruus on lähtökohtaisesti 500-1.000 euroa pro gradu töille, 1.000-3.000 euroa väitöskirjoille ja jatkotutkimuksille, 1.000 euroa tieteellisille julkaisuille ja enintään 5.000 euroa tutkimushankkeille. Tutkielmalta edellytetään, että se yhdistää taloudelliset näkökulmat vastuulliseen sijoittamiseen tai yritysten yhteiskuntavastuuseen. Finsif ry haluaa erityisesti kannustaa suomalaista sijoittajanäkökulmaa tukevia tutkimuksia.

Stipendi voidaan jakaa hakijalle, joka työskentelee jäsenorganisaatiossa tai tekee tutkimusta jäsenorganisaatiolle sillä edellytyksellä että tutkimus on julkinen. Stipendiä ei jaeta kahtena peräkkäisenä vuotena samalle henkilölle. Henkilö voi kuitenkin saada stipendin jos hän on ollut tai on tutkijaryhmässä. Stipendiryhmään tai Finsifin hallitukseen kuuluva henkilö ei saa hakea tai saada stipendiä. Stipendit luovutetaan erillisessä tilaisuudessa syksyllä. Stipendien saajien toivotaan esittelevän tutkimuksiaan Finsifin järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi yhdistys edellyttää tutkimuksen tuloksien toimittamista yhdistyksen tietoon.

Hakumenettely

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä selville suoritetut opinnot, tutkielman aihe ja sisältö, rahoitus, aikataulu sekä arvio tutkimuksen merkityksestä suomalaiselle sijoitustoimialalle. Hakemukseen tulee liittää opintorekisteriote, tutkimussuunnitelma, valmis tutkielma tai väliraportti mikäli tutkimus on jo käynnissä sekä ohjaajan tai muun suosittelijan arvio hakijasta ja opinnäytteestä.

Stipendihakemukset tulee lähettää 14.8.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info(at)finsif.fi. Stipendihakemuksia arvioi työryhmä, joka koostuu Finsif ry:n jäsenyhteisöjen edustajista sekä kahdesta ulkopuolisesta asiantuntijasta.

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa Tomas Hildebrandt, s-posti: tomas.hildebrandt(at)evli.com.