Aurora -tietokanta

Aurora Print

Apurahat

Rahoitushaun nimi:

Apurahat

Rahoittaja:

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Rahoittajan kotisivut:

www.wihurinrahasto.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:

Hakualat:

Näytä
 • Humanistiset tieteet ja teologia
 • Filosofia
 • Historiatieteet ja arkeologia
 • Kielitieteet
 • Kulttuurien tutkimus
 • Taiteiden tutkimus
 • Teologia
 • Yhteiskunta-, talous- ja käyttäyt...
 • Kansantaloustiede
 • Kasvatustieteet
 • Liiketaloustiede
 • Logopedia
 • Media- ja viestintätieteet
 • Oikeustiede
 • Psykologia
 • Sosiaalitieteet
 • Valtio-oppi, hallintotiede
 • Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
 • Maa- ja metsätaloustieteet
 • Elintarviketieteet
 • Eläinlääketiede
 • Kotieläintiede, maitotaloustiede
 • Maatalouden bioteknologia
 • Maatalous ja metsätieteet
 • Luonnontieteet
 • Avaruustieteet ja tähtitiede
 • Biotieteet
 • Fysiikka
 • Geotieteet
 • Kemia
 • Maantiede
 • Matematiikka
 • Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
 • Tilastotiede
 • Ympäristön tutkimus
 • Tekniikka
 • Arkkitehtuuri
 • Kone- ja valmistustekniikka
 • Lääketieteellinen tekniikka
 • Materiaalitekniikka
 • Nanoteknologia
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka
 • Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka
 • Teollinen bioteknologia
 • Ympäristön bioteknologia
 • Ympäristötekniikka
 • Lääke- ja terveystieteet
 • Hoitotiede
 • Kansanterveystiede
 • Liikuntatiede
 • Terveystieteet
 • Taide
 • Kirjallisuus
 • Lastenkulttuuri
 • Mediataide
 • Muotoilu
 • Näyttämötaiteet (tanssi, teatteri)
 • Rakennustaide
 • Sarjakuva
 • Sirkustaide
 • Säveltaide
 • Taidekritiikki
 • Taideteollisuus ja käsityö
 • Valokuva- ja elokuvataide
 • Kulttuuri- ja kansalaistoiminta
 • Kulttuuritoiminta
 • Liikunta ja urheilu
 • Muu järjestö- ja kansalaistoiminta
 • Sivistystyö
 • Muu tukialue
 • Muu tukialue

Arkkitehtuuri, Avaruustieteet ja tähtitiede, Biotieteet, Elintarviketieteet, Eläinlääketiede, Filosofia, Fysiikka, Geotieteet, Historiatieteet ja arkeologia, Hoitotiede, Kansantaloustiede, Kansanterveystiede, Kasvatustieteet, Kemia, Kielitieteet, Kirjallisuus, Kone- ja valmistustekniikka, Kotieläintiede, maitotaloustiede, Kulttuurien tutkimus, Kulttuuritoiminta, Lastenkulttuuri, Liiketaloustiede, Liikunta ja urheilu, Liikuntatiede, Logopedia, Lääketieteellinen tekniikka, Maantiede, Maatalouden bioteknologia, Maatalous ja metsätieteet, Matematiikka, Materiaalitekniikka, Media- ja viestintätieteet, Mediataide, Muotoilu, Muu järjestö- ja kansalaistoiminta, Muu tukialue, Nanoteknologia, Näyttämötaiteet (tanssi, teatteri), Oikeustiede, Psykologia, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rakennustaide, Sarjakuva, Sirkustaide, Sivistystyö, Sosiaalitieteet, Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka, Säveltaide, Taidekritiikki, Taideteollisuus ja käsityö, Taiteiden tutkimus, Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka, Teollinen bioteknologia, Teologia, Terveystieteet, Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet, Tilastotiede, Valokuva- ja elokuvataide, Valtio-oppi, hallintotiede, Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, Ympäristön bioteknologia, Ympäristön tutkimus, Ympäristötekniikka

Erityisehdot

Apurahat myönnetään henkisen ja taloudellisen suomalaisen viljelyn edistämiseen. Apurahoja myönnetään:

- tieteen eri aloille (väitöskirjatyöhön, väitöskirjatyön jälkeiseen tutkimukseen, post doc –vaiheen jälkeiseen tutkimukseen Suomeen palaavalle tutkijalle, tutkimusryhmille)

- taiteen eri aloille

- yhteiskunnallisen toiminnan eri aloille

Lääketieteen ja biolääketieteen määräraha käytetään Wihurin tutkimuslaitoksen toimintaan.

Kuvataiteen apurahat kohdistetaan taiteen tutkimukseen.

Hakumenettely

Apurahaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemuslomake rahaston WWW-sivuilla: http://wihurinrahasto.fi/apurahat/apurahan-hakeminen/. Valmis sähköinen hakemus liitteineen lähetetään rahastolle sähköisesti hakuaikana (ei postitse). Verkkopalvelin sulkeutuu hakuajan päättyessä keskiviikkona 31.5.2017 klo 24.00. Apurahat julistetaan vuosittain haettaviksi toukokuun alussa vaihteessa lehti-ilmoituksella ja rahaston WWW-sivuilla. Lisätietoja rahaston WWW-sivuilta ja toimistosta (arkisin ma-pe klo 9.00-16.00), Kalliolinnantie 4, 00140 Helsinki, puh. (09) 454 2400, fax: (09) 444 590, s-posti: toimisto(at)wihurinrahasto.fi.

Yhteystiedot

Puh. (09) 454 2400, s-posti: toimisto(at)wihurinrahasto.fi