Aurora -tietokanta

Aurora Print

Apurahat

Rahoitushaun nimi:

Apurahat

Rahoittaja:

Liikesivistysrahasto

Rahoittajan kotisivut:

www.lsr.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:

Hakualat:

Näytä
  • Yhteiskunta-, talous- ja käyttäyt...
  • Liiketaloustiede

Liiketaloustiede

Erityisehdot

Liikesivistysrahasto tukee kauppatieteellistä tutkimusta ja täydennysopiskelua erityisesti liiketaloustieteiden aloilla. Apurahoja myönnetään mm. väitöskirja- ja jatko-opintoihin sekä täydennysopintoihin. Hakijan koulutus voi olla myös muulta alalta, eikä uusia tieteenrajat ylittäviä näkökulmia karteta. Myös kansainvälistymistä edistäviä hankkeita ja opetusaineiston kehittämistä voidaan tukea. Apurahakierroksella sovelletaan rahaston hallituksen määrittelemiä linjauksia painoalueista (ks. http://www.lsr.fi/apurahat/).

Apurahoja ei myönnetä perustutkintoihin.

Hakumenettely

Hakemus tehdään Liikesivistysrahaston WWW-sivuilta (http://www.lsr.fi) löytyvässä sähköisessä apurahatietojärjestelmässä. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät rahaston WWW-sivuilta. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan joulukuussa suurimmissa päivälehdissä ja rahaston WWW-sivuilla.

Yhteystiedot

Hakuaikana neuvoa saa rahaston WWW-sivujen live chatin kautta tai s-postilla: lsr(at)lsr.fi.