Aurora -tietokanta

Aurora Print

Apurahat

Rahoitushaun nimi:

Apurahat

Rahoittaja:

Suomen Lääketieteen Säätiö

Rahoittajan kotisivut:

www.laaketieteensaatio.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:

Hakualat:

Näytä
  • Lääke- ja terveystieteet
  • Biolääketiede
  • Farmasia
  • Hoitotiede
  • Kansanterveystiede
  • Kliiniset lääketieteet
  • Lääketieteen bioteknologia
  • Oikeuslääketiede
  • Terveystieteet

Biolääketiede, Farmasia, Hoitotiede, Kansanterveystiede, Kliiniset lääketieteet, Lääketieteen bioteknologia, Oikeuslääketiede, Terveystieteet

Erityisehdot

Suomen Lääketieteen Säätön apurahat on tarkoitettu vain lääkäreille tai lääkäriksi opiskeleville. Säätiö myöntää apurahoja maamme lääketieteen tutkimukseen seuraavasti:

1) Eka-apuraha: Tutkimustyötään aloittaville lääketieteen opiskelijoille ja lisensiaateille (2.500 EUR).

2) Kannustusapuraha: Tutkimustyöhön lääketieteen opiskelijoille ja lisensiaateille (5.000 EUR).

3) Tutkimusapurahat: 4, 8 tai 12 kk:n päätoimista tutkimustyötä varten vastaavasti 9.000 EUR, 18.000 EUR tai 27.000 EUR.

4) Palaavan tutkijan apuraha: Ulkomailla tehdyn Post doc -tutkimuksen jälkeen Suomeen palaavan tutkijan apuraha 50.000 EUR.

5) Tutkimusryhmän perustajan apuraha: Väitelleiden lääkärien päätoimisen (vähintään 50 % vuotuisesta työajasta) tutkimustyön tukemiseen 175.000 -240.000 EUR. Tavoitteena on erityisesti rohkaista uusien tutkimusryhmien perustamista.

Hakumenettely

Lisätiedot ja haku osoitteessa: http://www.laaketieteensaatio.fi.

Yhteystiedot

S-posti: info(at)laaketieteensaatio.fi, puh. 09 6188 51