Aurora -tietokanta

Aurora Print

Hanna Rothmanin ja Elisabeth Alanderin stipendi

Rahoitushaun nimi:

Hanna Rothmanin ja Elisabeth Alanderin stipendi

Rahoittaja:

Ebeneser-säätiö

Rahoittajan kotisivut:

www.ebeneser.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:

Hakualat:

Näytä
  • Yhteiskunta-, talous- ja käyttäyt...
  • Kasvatustieteet

Kasvatustieteet

Erityisehdot

Ebeneser-säätiö julistaa haettavaksi Hanna Rothmanin ja Elisabeth Alanderin stipendin. Stipendiä voivat hakea varhaiskasvatustieteen maisteri- tai jatko-opiskelijat, ja se myönnetään matka-avustuksena alan tieteelliseen konferenssiin, oppimistutkimuksen päiville tai muuhun vastaavaan tapahtumaan osallistumista varten. Stipendin saajan edellytetään pitävän kyseisessä tapahtumassa tutkimukseensa liittyvän esityksen tai matkan jälkeen Ebeneser-säätiössä valmiiseen pro gradu -työhönsä/väitöstutkimukseensa liittyvän esityksen. Stipendin suuruus on enintään 500 EUR ja se myönnetään yhdelle opiskelijalle. Selostus stipendin käytöstä toimitetaan Ebeneser-säätiöön matkan jälkeen. Kopio opiskelijan hyväksytystä pro gradu -työstä/väitöskirjasta toimitetaan Ebeneser-säätiöön.

Hakumenettely

Stipendiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella (enintään kaksi sivua), jossa hakija kuvaa tutkimuksensa aiheen ja tämänhetkisen vaiheen sekä perustelee konferenssimatkan merkityksen työnsä kannalta ja matkan kustannukset. Liitteeksi pyydetään hakijan lyhyt ansioluettelo. Hakemus lähetetään 30.4.2017 mennessä osoitteeseen Ebeneser-säätiö, Taina Sillanpää, Helsinginkatu 3-5, 00500 Helsinki. Kirjeeseen merkintä ’Matka-apuraha’.

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa Ebeneser-säätiön toiminnanjohtaja Taina Sillanpää, s-posti: taina.sillanpaa(at)ebeneser.fi