Aurora -tietokanta

Aurora Print

Apurahat

Rahoitushaun nimi:

Apurahat

Rahoittaja:

Huonekalusäätiö

Rahoittajan kotisivut:

www.huonekalusaatio.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:

Hakualat:

Näytä
 • Yhteiskunta-, talous- ja käyttäyt...
 • Kansantaloustiede
 • Liiketaloustiede
 • Logopedia
 • Media- ja viestintätieteet
 • Sosiaalitieteet
 • Valtio-oppi, hallintotiede
 • Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
 • Tekniikka
 • Arkkitehtuuri
 • Kone- ja valmistustekniikka
 • Lääketieteellinen tekniikka
 • Materiaalitekniikka
 • Nanoteknologia
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka
 • Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka
 • Teollinen bioteknologia
 • Ympäristön bioteknologia
 • Ympäristötekniikka

Arkkitehtuuri, Kansantaloustiede, Kone- ja valmistustekniikka, Liiketaloustiede, Logopedia, Lääketieteellinen tekniikka, Materiaalitekniikka, Media- ja viestintätieteet, Nanoteknologia, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Sosiaalitieteet, Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka, Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka, Teollinen bioteknologia, Valtio-oppi, hallintotiede, Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, Ympäristön bioteknologia, Ympäristötekniikka

Erityisehdot

Huonekalusäätiö edistää huonekalu-, puusepän-, urheiluväline- ja soitinteollisuuden teknistä kehitystä, suunnittelua ja markkinatutkimusta sekä alan muuta kuin peruskoulutusta. Apurahojen valintakriteerinä painotetaan innovatiivisuutta ja alan viennin edistämistä.

Hakumenettely

Huonekalusäätiölle osoitettu apurahahakemus tehdään joko vapaamuotoisesti kirjallisesti tai käyttäen sähköistä hakemuslomaketta WWW-sivuilla. Hakemus lähetetään säätiön asiamiehelle osoitteeseen: Huonekalusäätiö, asiamies Juha Sutela PL 19, 00811 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen juha.sutela(at)huonekalusaatio.fi. Tarkempia ohjeita apurahojen hakemisesta säätiön WWW-sivuilta: http://www.huonekalusaatio.fi/content/apurahojen-my%C3%B6nt%C3%A4minen-ja-niiden-hakeminen.

Yhteystiedot

Säätiön asiamies Juha Sutela, puh. 0400-506237, s-posti: juha.sutela(at)huonekalusaatio.fi

Linkit

http://www.huonekalusaatio.fi/content/apurahojen-my%C3%B6nt%C3%A4minen-ja-niiden-hakeminen
http://www.huonekalusaatio.fi/content/apurahojen-my%C3%B6nt%C3%A4minen-ja-niiden-hakeminen:
http://www.huonekalusaatio.fi/content/apurahojen-my%C3%B6nt%C3%A4minen-ja-niiden-hakeminen