Aurora -tietokanta

Aurora Print

Tiedotus- ja koulutusmäärärahat

Rahoitushaun nimi:

Tiedotus- ja koulutusmäärärahat

Rahoittaja:

Työsuojelurahasto

Rahoittajan kotisivut:

www.tsr.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Ei ilmoitettu

Hakuajan päättymispäivämäärä:

Hakualat:

Näytä
 • Humanistiset tieteet ja teologia
 • Filosofia
 • Historiatieteet ja arkeologia
 • Kielitieteet
 • Kulttuurien tutkimus
 • Taiteiden tutkimus
 • Teologia
 • Yhteiskunta-, talous- ja käyttäyt...
 • Kansantaloustiede
 • Kasvatustieteet
 • Liiketaloustiede
 • Logopedia
 • Media- ja viestintätieteet
 • Oikeustiede
 • Psykologia
 • Sosiaalitieteet
 • Valtio-oppi, hallintotiede
 • Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
 • Luonnontieteet
 • Avaruustieteet ja tähtitiede
 • Biotieteet
 • Fysiikka
 • Geotieteet
 • Kemia
 • Maantiede
 • Matematiikka
 • Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
 • Tilastotiede
 • Ympäristön tutkimus
 • Tekniikka
 • Arkkitehtuuri
 • Kone- ja valmistustekniikka
 • Lääketieteellinen tekniikka
 • Materiaalitekniikka
 • Nanoteknologia
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka
 • Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka
 • Teollinen bioteknologia
 • Ympäristön bioteknologia
 • Ympäristötekniikka
 • Lääke- ja terveystieteet
 • Biolääketiede
 • Farmasia
 • Hammaslääketieteet
 • Hoitotiede
 • Kansanterveystiede
 • Kliiniset lääketieteet
 • Liikuntatiede
 • Lääketieteen bioteknologia
 • Neurotieteet
 • Oikeuslääketiede
 • Terveystieteet
 • Taide
 • Kirjallisuus
 • Kuvataide
 • Lastenkulttuuri
 • Mediataide
 • Muotoilu
 • Näyttämötaiteet (tanssi, teatteri)
 • Rakennustaide
 • Sarjakuva
 • Sirkustaide
 • Säveltaide
 • Taidekritiikki
 • Taideteollisuus ja käsityö
 • Valokuva- ja elokuvataide
 • Muu tukialue
 • Muu tukialue

Arkkitehtuuri, Avaruustieteet ja tähtitiede, Biolääketiede, Biotieteet, Farmasia, Filosofia, Fysiikka, Geotieteet, Hammaslääketieteet, Historiatieteet ja arkeologia, Hoitotiede, Kansantaloustiede, Kansanterveystiede, Kasvatustieteet, Kemia, Kielitieteet, Kirjallisuus, Kliiniset lääketieteet, Kone- ja valmistustekniikka, Kulttuurien tutkimus, Kuvataide, Lastenkulttuuri, Liiketaloustiede, Liikuntatiede, Logopedia, Lääketieteellinen tekniikka, Lääketieteen bioteknologia, Maantiede, Matematiikka, Materiaalitekniikka, Media- ja viestintätieteet, Mediataide, Muotoilu, Muu tukialue, Nanoteknologia, Neurotieteet, Näyttämötaiteet (tanssi, teatteri), Oikeuslääketiede, Oikeustiede, Psykologia, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rakennustaide, Sarjakuva, Sirkustaide, Sosiaalitieteet, Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka, Säveltaide, Taidekritiikki, Taideteollisuus ja käsityö, Taiteiden tutkimus, Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka, Teollinen bioteknologia, Teologia, Terveystieteet, Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet, Tilastotiede, Valokuva- ja elokuvataide, Valtio-oppi, hallintotiede, Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, Ympäristön bioteknologia, Ympäristön tutkimus, Ympäristötekniikka

Erityisehdot

Työsuojelurahaston tiedotus- ja koulutusmäärärahojen tavoitteena on edistää uuden, työelämää ja työoloja koskevan tutkimustiedon hyödyntämistä, levittämistä ja kansanomaistamista käyttäjille.

Rahoitusmuodot:

- viestintätuote tai -menetelmä

- koulutus- tai oppimismenetelmä

- konferenssi tai seminaari

- tiedotuskampanja

Hakumenettely

Lisätietoa: https://www.tsr.fi/tiedotus-ja-koulutushankkeet. Haku päättyy klo 16.00.

Yhteystiedot

Puh. 09 6803 3311, s-posti: info(at)tsr.fi