Aurora -tietokanta

Aurora Print

Stipendit

Rahoitushaun nimi:

Stipendit

Rahoittaja:

Työsuojelurahasto

Rahoittajan kotisivut:

www.tsr.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Ei ilmoitettu

Hakuajan päättymispäivämäärä:

Hakualat:

Näytä
 • Humanistiset tieteet ja teologia
 • Filosofia
 • Historiatieteet ja arkeologia
 • Kielitieteet
 • Kulttuurien tutkimus
 • Taiteiden tutkimus
 • Teologia
 • Yhteiskunta-, talous- ja käyttäyt...
 • Kansantaloustiede
 • Kasvatustieteet
 • Liiketaloustiede
 • Logopedia
 • Media- ja viestintätieteet
 • Oikeustiede
 • Psykologia
 • Sosiaalitieteet
 • Valtio-oppi, hallintotiede
 • Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
 • Luonnontieteet
 • Avaruustieteet ja tähtitiede
 • Biotieteet
 • Fysiikka
 • Geotieteet
 • Kemia
 • Maantiede
 • Matematiikka
 • Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
 • Tilastotiede
 • Ympäristön tutkimus
 • Tekniikka
 • Arkkitehtuuri
 • Kone- ja valmistustekniikka
 • Lääketieteellinen tekniikka
 • Materiaalitekniikka
 • Nanoteknologia
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka
 • Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka
 • Teollinen bioteknologia
 • Ympäristön bioteknologia
 • Ympäristötekniikka
 • Lääke- ja terveystieteet
 • Biolääketiede
 • Farmasia
 • Hammaslääketieteet
 • Hoitotiede
 • Kansanterveystiede
 • Kliiniset lääketieteet
 • Liikuntatiede
 • Lääketieteen bioteknologia
 • Neurotieteet
 • Oikeuslääketiede
 • Terveystieteet
 • Taide
 • Kirjallisuus
 • Kuvataide
 • Lastenkulttuuri
 • Mediataide
 • Muotoilu
 • Näyttämötaiteet (tanssi, teatteri)
 • Rakennustaide
 • Sarjakuva
 • Sirkustaide
 • Säveltaide
 • Taidekritiikki
 • Taideteollisuus ja käsityö
 • Valokuva- ja elokuvataide
 • Muu tukialue
 • Muu tukialue

Arkkitehtuuri, Avaruustieteet ja tähtitiede, Biolääketiede, Biotieteet, Farmasia, Filosofia, Fysiikka, Geotieteet, Hammaslääketieteet, Historiatieteet ja arkeologia, Hoitotiede, Kansantaloustiede, Kansanterveystiede, Kasvatustieteet, Kemia, Kielitieteet, Kirjallisuus, Kliiniset lääketieteet, Kone- ja valmistustekniikka, Kulttuurien tutkimus, Kuvataide, Lastenkulttuuri, Liiketaloustiede, Liikuntatiede, Logopedia, Lääketieteellinen tekniikka, Lääketieteen bioteknologia, Maantiede, Matematiikka, Materiaalitekniikka, Media- ja viestintätieteet, Mediataide, Muotoilu, Muu tukialue, Nanoteknologia, Neurotieteet, Näyttämötaiteet (tanssi, teatteri), Oikeuslääketiede, Oikeustiede, Psykologia, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rakennustaide, Sarjakuva, Sirkustaide, Sosiaalitieteet, Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka, Säveltaide, Taidekritiikki, Taideteollisuus ja käsityö, Taiteiden tutkimus, Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka, Teollinen bioteknologia, Teologia, Terveystieteet, Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet, Tilastotiede, Valokuva- ja elokuvataide, Valtio-oppi, hallintotiede, Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, Ympäristön bioteknologia, Ympäristön tutkimus, Ympäristötekniikka

Erityisehdot

Tavoitteena on edistää uuden työelämää ja työoloja koskevan tutkimustiedon tuottamista, tutkijoiden pätevöitymistä ja uusien tutkijasukupolvien kouluttautumista. Työsuojelurahastolla on viisi stipendirahoitusmuotoa: matkastipendit, tutkijastipendit, opinnäytetyön loppuunsaattamisstipendit, post doc -stipendit ja muut stipendit.

Matkastipendejä rahasto myöntää tukeakseen työelämän tutkijoiden ja kehittäjien mahdollisuutta esitellä suomalaista työelämätutkimusta kansainvälisissä konferensseissa ja saada palautetta omasta työstään.

Tutkijastipendi tarjoaa taloudellisen tuen vähintään 12 kuukauden täysipäiväiseen työskentelyyn, joka mahdollistaa keskittymisen 3. opiskeluvuoden tutkimustyöhön. Tutkimustyön on oltava sekä korkealaatuinen että vaativa, tähdättävä väitöstyöhön ja oltava hyvin käynnissä.

Opinnäytetyön loppuunsaattamisstipendi on tarkoitettu opinnäytetyön eli lisensiaatti- tai väitöskirjatyön viimeisten vaiheiden toteuttamiseen. Tuki mahdollistaa alle neljän kuukauden kokopäivätoimisen paneutumisen työhön.

Post doc -stipendi on tarkoitettu itsenäiseen väitöksen jälkeiseen tutkimustyöhön tai väitöskirjan jälkeiseen ulkomailla tapahtuvaan tutkimustyöhön ja opintoihin.

Muu stipendi on tarkoitettu muuhun tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä uuden tiedon tuottamiseen: väitöskirjatyön jälkeinen post doctoral -tutkimustyö ja opinnot ulkomailla, itsenäinen tutkimustyö väitöksen jälkeen, kirjoitustyö julkaisua varten tai muu tutkimus- ja kehitystoiminta.

Hakumenettely

Lisätietoa osoitteessa: https://www.tsr.fi/stipendit

Yhteystiedot

Puh: 09 6803 3311, s-posti: info(at)tsr.fi