Aurora -tietokanta

Aurora Print

Apuraha allergiaan ja astmaan keskittyvään lääketieteelliseen väitöskirjaan tähtäävään tutkimustyöhön

Rahoitushaun nimi:

Apuraha allergiaan ja astmaan keskittyvään lääketieteelliseen väitöskirjaan tähtäävään tutkimustyöhön

Rahoittaja:

Lounais-Suomen Allergiatutkimussäätiö

Rahoittajan kotisivut:

allergiatutkimus.net

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:

Hakualat:

Näytä
  • Lääke- ja terveystieteet
  • Biolääketiede
  • Kansanterveystiede
  • Kliiniset lääketieteet
  • Lääketieteen bioteknologia
  • Terveystieteet

Biolääketiede, Kansanterveystiede, Kliiniset lääketieteet, Lääketieteen bioteknologia, Terveystieteet

Erityisehdot

Apuraha (5.000 EUR) myönnetään allergiaan ja astmaan keskittyvään lääketieteelliseen tutkimustyöhön, jonka tavoitteena on selvittää allergian ja astman haitallisia vaikutuksia ja kehittää näiden haittavaikutusten ehkäisy- ja vähentämiskeinoja.

Hakumenettely

Vapaamuotoisten hakemusten tulee sisältää tutkimussuunnitelma ja -aikataulu, talousarvio, jo mahdollisesti olemassa olevat rahoituslähteet sekä ohjaajan lausunto. Hakemukset osoitetaan Lounais-Suomen Allergiatutkimussäätiön hallitukselle ja lähetetään säätiön kotisivulla http://allergiatutkimus.net olevan linkin kautta.

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa dos Auli Rantio-Lehtimäki, s-posti: ahrantio(at)utu.fi