Aurora -tietokanta

Aurora Print

Apurahat

Rahoitushaun nimi:

Apurahat

Rahoittaja:

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö

Rahoittajan kotisivut:

www.etl.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Ei ilmoitettu

Hakuajan päättymispäivämäärä:

Hakualat:

Näytä
  • Yhteiskunta-, talous- ja käyttäyt...
  • Liiketaloustiede
  • Sosiaalitieteet
  • Maa- ja metsätaloustieteet
  • Elintarviketieteet
  • Eläinlääketiede
  • Kotieläintiede, maitotaloustiede
  • Maatalouden bioteknologia
  • Luonnontieteet
  • Biotieteet

Biotieteet, Elintarviketieteet, Eläinlääketiede, Kotieläintiede, maitotaloustiede, Liiketaloustiede, Maatalouden bioteknologia, Sosiaalitieteet

Erityisehdot

Säätiön painopisteenä on rahoittaa henkilökohtaisilla apurahoilla perustutkinnon suorittaneiden henkilöiden väitöskirjan laadintaa tai jo väitelleiden henkilöiden täydennysopintoja. Rahoituksessa priorisoidaan ulkomailla suoritettavia opintoja. Säätiö voi tukea myös Suomessa järjestettäviä tieteellisiä kongresseja. Tuen tavoitteena on tällöin lisätä tutkijoiden verkostoitumista sekä tiedonvaihtoa tutkijoiden ja elinkeinon välillä.

Tutkijoille voidaan myöntää henkilökohtaisia matka-apurahoja ulkomaisiin tutkimuslaitoksiin ja korkeakouluihin suuntautuvia jaksoja varten. Säätiö voi tukea myös ulkomaisten huippututkijoiden kutsumista Suomeen lyhyeksi ajaksi.

Säätiön tukea voidaan myöntää lisäksi tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa tehtäviin elintarvikealaa laajasti hyödyttäviin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Kansainvälisen yhteistyön edistäminen ja hankkeen saama julkinen rahoitus ovat etuja rahoituksen saannissa.

Säätiö voi harkintansa mukaan tukea myös muuta toimintaa, joka tukee suomalaisen elintarviketeollisuuden kehittymistä edesauttavaa tutkimusta ja koulutusta. Vuosittain myönnettävien apurahojen määrä riippuu säätiön tulorahoituksesta.

Hakumenettely

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön hallitus päättää apurahoista kerran vuodessa. Seuraava määräpäivä hakemusten jättämiselle on 22.2.2017. Apurahahakemuksesta tulee käydä selkeästi ilmi apurahan tarkoitus, perusteet ja haettava summa. Vapaamuotoinen hakemus liitteineen (tutkimussuunnitelma, CV, mahdolliset suositukset tms.) lähetetään sähköpostilla Marleena Tanhuanpäälle (marleena.tanhuanpaa(at)etl.fi). Viestin aihekenttään laitetaan Apuraha-anomus Elintarvikkeiden Tutkimussäätiölle. Hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö, PL 115, 00241 Helsinki. Lisätietoja osoitteessa: http://www.etl.fi/etl/tutkimussaatio.html.

Yhteystiedot

Johtaja Marleena Tanhuanpää, puh. 040 528 2207